Članovi

Spisak članova UPS-SRB:

redovni članovi – ✅
pridruženi članovi – ❌

 1. Aleksandra Beserovac ✅
 2. Aleksandra Đokić ✅
 3. Ana Bojić ✅
 4. Anđelka Đokić ❌
 5. Anita Bisak ✅
 6. Bojan Antić ❌
 7. Branislav Kovačević ✅
 8. Branislav Tankosić ✅
 9. Branislav Žišković ❌
 10. Branislava Kulauzov ✅
 11. Vladisava Duduković ✅
 12. Goran Zebić ✅
 13. Gordana Mirčetić ✅
 14. Gorica Petrović ✅
 15. Dejan Bogdanović ✅
 16. Dejan Marković ✅
 17. Dragan Marković ✅
 18. Dragan Higl ✅
 19. Dragana Parkajić ✅
 20. Dušan Miljković ✅
 21. Dušan Jocić ❌
 22. Zoran Golušin ✅
 23. Ivana Borić ✅
 24. Imre Gerštmajer ✅
 25. Isidora Trboljevac ✅
 26. Jelena Rauš ✅
 27. Jovan Matić ✅
 28. Katarina Živković ✅
 29. Katarina Kučuk ❌
 30. Kosta Radić ✅
 31. Kristina Mirazović ✅
 32. Marko Zelenović ✅
 33. Marko Simović ✅
 34. Marko Božinović ✅
 35. Marko Tanasijević ✅
 36. Milena Danev ✅
 37. Milija Bjelica ✅
 38. Milica Okičić ❌
 39. Miloš Spasić ✅
 40. Miodrag Ćirić ✅
 41. Mirjana Kosanović ✅
 42. Nataša Praskalo ✅
 43. Nedeljko Duduković ✅
 44. Nemanja Žišković ✅
 45. Nenad Tomin ✅
 46. Nikola Božinović ❌
 47. Nikola Danev ✅
 48. Nikola Nedeljković ✅
 49. Nina Cojić ✅
 50. Ostoja Kalaba ✅
 51. Radivoje Radoman ✅
 52. Rajko Glušac ✅
 53. Robert Repman ❌
 54. Saša Matić ✅
 55. Suzana Kosarenko ✅
 56. Tamara Ivanov-Ilić ❌
 57. Tatjana Brbaklić Medvedev ✅
 58. Filip Kalaba ✅

Napomena: po Statutu udruženja, svi koji ne izmire članarinu, gube status redovnog člana i postaju pridruženi članovi bez prava glasa.