Dokumenta

Primer uplatnice za uplatu godišnje članarine:

UPS-SRB uplatnica za uplatu godišnje članarine
UPS-SRB uplatnica za uplatu članarine (kliknite na sliku da je pogledate u većoj rezoluciji)

ili preuzmite uplatnicu u PDF formatu


Statut UPS-SRB:

ili preuzmite Statut UPS-SRB u PDF formatu


Pristupnica UPS-SRB u PDF formatu


World Aquatics pravila plivanja


Pravilnik o radu Odbora plivačkih sudija PSS, sudijama PSS i suđenju na plivačkim takmičenjima

ili preuzmite Pravilnik o radu Odbora plivačkih sudija PSS, sudijama PSS i suđenju na plivačkim takmičenjima u PDF formatu