O udruženju

Udruženje plivačkih sudija – SRB (skraćeno UPS-SRB) osnovano je 05.11.2013. godine u Beogradu.

  • PIB: 108326195
  • Matični broj: 28798741
  • Šifra i opis sportske delatnosti: 9319 Ostale sportske delatnosti
  • Broj žiro računa: 205-201970-40 (Komercijalana banka)
Udruženje plivačkih sudija - SRB logo
Udruženje plivačkih sudija – SRB – logo

UPS-SRB je samostalna, dobrovoljna, vanstranačka, strukovna, sportska organizacija u oblasti sporta: plivanja i sprovođenja pravila plivanja, u kojoj se ostvaruju zajednički ciljevi u razvoju pravilnog plivanja i plivačkog sporta na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Udruženje plivačkih sudija – SRB je sportska organizacija sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizlaze iz Zakona o sportu, Statuta udruženja i međunarodnih pravila plivanja (FINA pravila plivanja). Udruženje plivačkih sudija – SRB je strukovno sportsko udruženje plivačkih sudija koje predstavlja, unapređuje i brine o pravilnom plivanju u Srbiji.

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva UPS-SRB tesno sarađuje sa nacionalnim i regionalnim plivačkim savezima, donosi i realizuje programe razvoja sporta, sportskih stručnjaka i ostvaruje druge ciljeve i zadatke, u skladu sa svojim opštim aktima i opštim aktima sportskih saveza čiji je član i drugim državnim organizacijama i asocijacijama u oblasti sporta u Republici Srbiji.


Predsednik UPS-SRB:

Gordana Mirčetić

Potpredsednik UPS-SRB:

Miloš Spasić


Upravni odbor UPS-SRB:

  • Gordana Mirčetić (predsednik upravnog odbora)
  • Miloš Spasić
  • Ostoja Kalaba
  • Milena Danev
  • Nemanja Žišković