Izmene u FINA Pravilima plivanja 2017-2021

Poštovani članovi, obaveštavamo Vas da je na FINA Skupštini koja se održala u julu mesecu 2017. godine u Mađarskoj u Budimpešti, FINA usvojila izmene u FINA Pravilima plivanja koja su stupila na snagu u septembru 2017. godine.

Sve izmene Pravila i detalje možete pronaći na srpskom jeziku na Internet stranici našeg udruženja www.upssrb.iz.rs/dokumenta (Izmene SW FINA pravila 2017-2021)
ili na engleskom jeziku na sajtu FINA www.fina.org/content/fina-rules-regulations