Izveštaj i redovna godišnja članarina

Ovom prilikom podsećamo naše članove na obavezu da do 31.01.2024. godine pošalju predsednici OPS PSS na imejl: sudije@serbia-swim.org.rs izveštaj o izvršennim sudijskim dužnostima propisanih članom 10. stav 1. tačka 1 i 9. Pravilnika o radu Odbora plivačkih sudija PSS, sudijama PSS i suđenju na plivačkim takmičenjima PSS za proteklu 2023. godinu. U navedenom izveštaju obavezno navedite na kom takmičenju ste se stavili na raspolaganje vrhovnom sudiji ili predsedniku OPS PSS za vršenje sudijske dužnosti (volontiranje) na najmanje dva dela takmičenja čiji je priređivač i organizator PSS. Primer blanko izveštaja u eksel format možete preuzeti OVDE.

Takođe, ukazujemo našim članovima da najkasnije do 15.02.2024 godine izmire obavezu uplate redovne godišnje članarine u iznosu od 2000 RSD. Prema članu 20. stav 2. i 3. Statuta UPS-SRB ukoliko član uprkos opomeni zakasni sa uplatom godišnje članarine i ne izmiri obaveze u roku od 30 dana od dana prijema opomene, istekom ovog roka automatski se članstvo u UPS-SRB suspenduje, a odluku o brisanju iz Knjige članova donosi Upravni odbor na prvoj narednoj sednici. Bivše članove koji su izgubili svojstvo člana UPS-SRB zbog neplaćanja članarine, Upravni odbor UPS-SRB može ponovo primiti u članstvo plaćanjem neizmirenih članarina.

Gubitkom statusa redovnog člana udruženja prema odredbi člana 13. Pravilnika o radu Odbora plivačkih sudija PSS, sudijama PSS i suđenju na plivačkim takmičenjima PSS aktivan sudija gubi pravo obavljanja sudijskih dužnosti na plivačkim takmičenjima, između ostalog, ako nastupi prestanak postojanja uslova propisanih za registraciju iz člana 8. stav 4. Pravilnika o radu Odbora plivačkih sudija PSS, sudijama PSS i suđenju na plivačkim takmičenjima PSS kojim se, između ostalog predviđa da aktivan sudija mora biti redovan član sudijskog udruženja registrovanog u skladu sa zakonima Republike Srbije i koje je član PSS.

Primer uplatnice sa ispravno popunjenim podacima, za izmirivanje redovne godišnje članarine možete preuzeti ako kliknete OVDE. Prilikom uplate obavezno promenite podatke uplatioca i godinu za koju uplaćujete članarinu.