Konkurs za stručno osposobljavanje i usavršavanje plivačkih sudija

Obaveštavamo sva zainteresovana lica koja žele da se osposobe ili usavrše za zvanje Nacionalnog plivačkog sudije ili Plivačkog sudije da mogu da se prijave na Konkurs za stručno osposobljavanje i usavršavanje plivačkih sudija do 20.11.2016.

Sve potrebne informacije možete videti na sledećem sajtu PSS na sledećem linku: Konkurs za stručno osposobljavanje i usavršavanje plivačkih sudija.