Redovna godišnja skupština 2017.

Na osnovu člana 27 Statuta UPS-SRB, Predsednica Gordana Mirčetić saziva redovnu godišnju Skupštinu UPS-SRB koja će se održati 02.12.2017. u Beogradu sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izbor zapisnicara
  2. Izbor članova UO UPS-SRB
  3. Izvestaj predsednika UPS-SRB
  4. Razno

Tačno vreme i adresa održavanja skupštine biće naknadno objavljeni po utvrđivanju.