Nova World Aquatics pravila

World Aquatics Logo

Poštovane koleginice i kolege, članovi UPS-SRB,

Ovim putem vas obaveštavamo da je Odbor plivačkih sudija PSS na elektronskoj sednici održanoj 15.02.2023. godine usvojio, a Upravni odbor PSS na sednici 24.02.2023. godine potvrdio, usvajanje srpske jezične verzije novih pravila plivanja odobrenih od strane Svetske federacije vodenih sportova 05.10.2022. godine, a koja su stupila na snagu 01.01.2023. godine i koja su dostupna na internet prezentaciji Plivačkog saveza Srbije putem sledećeg linka: Nova World Aquatics pravila

Kako je Svetska federacija vodenih sportova početkom marta 2023. godine uklonila sa zvanične internet prezentacije ranije usvojena pravila plivanja koja su se primenjivala od 01.01.2023. godine i objavila novu verziju pravila plivanja koja sadrži određene izmene u odnosu na verziju koju su objavili u januaru mesecu ove godine, saglasno tome biće izvršene dopune prevoda pravila plivanja i nakon njihovog usvajanja u okviru nadležnih tela PSS, dostavljen tekst pravila plivanja na srpskom jeziku sa dopunama koje su unete i objavljene u martu mesecu ove godine, a o čemu ćete biti obavešteni.