Redovna godišnja skupština 2022.

Poštovani članovi,

Na osnovu člana 27 Statuta UPS-SRB, Predsednica Gordana Mirčetić saziva redovnu godišnju Skupštinu UPS-SRB koja će se održati 27.12.2022. u 18 h u prostorijama Plivačkog saveza Beograda, na adresi Ljutice Bogdana 1a u Beogradu sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izbor zapisničara
  2. Izbor predsednika UPS-SRB
  3. Izbor članova UO i članova nadzornog odbora
  4. Izveštaj predsednika UPS-SRB i finasijski izveštaj
  5. Razno

Uduženje plivačkih sudija-SRB
Predsednica
Gordana Mirčetić