Podsetnik za članarinu

Poštovane kolege,

Podsećam vas da ste prema odluci UO UPS-SRB dužni da do 15. februara izmirite članarinu za tekuću godinu. OPOMENA se odnosi na one koji nisu do ovog datuma uplatili članarinu.

Primer kako popuniti uplatnicu sa svim neophodnim podacima, možete pogledati ako kliknete OVDE.

Prema članu 20. stav 2, Statuta UPS-SRB, dužni ste da u roku od 30 dana, do 17.marta, 2022. izmirite obavezu, u suprotnom biće primenjen čl. 20.

Član 20.

Ukoliko član uprkos opomeni zakasni sa uplatom godišnje članarine i ne izmiri obaveze u roku od 30 dana od dana prijema opomene, istekom ovog roka automatski se članstvo u UPS-SRB suspenduje, a odluku o brisanju iz Knjige članova donosi Upravni odbor na prvoj narednoj sednici.

Bivše članove koji su izgubili svojstvo člana UPS-SRB zbog neplaćanja članarine, Upravni odbor UPS-SRB može ponovo primiti u članstvo plaćanjem neizmirenih članarina.

S poštovanjem i sportskim pozdravom!

UDRUŽENJE PLIVAČKIH SUDIJA-SRB
predsednik
Gordana Mirčetić