World Aquatics pravila 21.02.2023.

World Aquatics Logo

Poštovane koleginice i kolege, članovi UPS-SRB,

Kako je Svetska federacija vodenih sportova početkom marta 2023. godine uklonila sa zvanične internet prezentacije ranije usvojena pravila plivanja koja su se primenjivala od 01.01.2023. godine i objavila novu verziju pravila plivanja koja sadrži određene izmene u odnosu na verziju koju su objavili u januaru mesecu ove godine, saglasno tome izvršene su izmene i dopune prevoda pravila plivanja i njihovo usvajanje u okviru nadležnih tela PSS.

Saglasno prethodnom, ovim putem vas obaveštavamo da je Odbor plivačkih sudija PSS na elektronskoj sednici održanoj 31.03.2023. godine usvojio, a Upravni odbor PSS na sednici 03.04.2023. godine potvrdio, usvajanje prečišćenog teksta srpske jezične verzije sa izmenama i dopunama novih pravila plivanja odobrenih od strane Svetske federacije vodenih sportova 21.02.2023. godine, čiju punu verziju možete pročitati i preuzeti na linku: www.upssrb.iz.rs/dokumenta

Takođe, nadležnim telima PSS biće upućene na usvajanje srpske jezične verzije izmena i dopuna pravila plivanja na otvorenim vodama, kao i masters pravila plivanja odobrena od strane Svetske federacije vodenih sportova 21.02.2023. godine. Nakon njihovog usvajanja u okviru navedenih tela, putem internet prezentacije Udruženja, dostavićemo tekst pravila plivanja na otvorenim vodama i masters pravila plivanja na srpskom jeziku sa svim izmenama i dopunama usvojenim i objavljenim u martu mesecu ove godine od strane Svetske federacije vodenih sportova.

Izmene u World Aquatics pravilima od 21.02.2023. godine: